Ήφαιστος Τεχνική

Thursday, Jan 17th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Εταιρεία Εταιρικό Προφίλ
Σφάλμα

Εταιρικό Προφίλ

Το προφίλ της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ»

E-mail Εκτύπωση PDF
00-shouse-profile
Η «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» και συνεργάτες, είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση και κατασκευή σύνθετων έργων.
Αποτελεί τη συνέχεια της πορείας των ατομικών τεχνικών επιχειρήσεων των μετόχων της, των οποίων αντικείμενο ήταν η μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη Τεχνικών έργων. Η «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ», αναλαμβάνει την υλοποίηση της επένδυσή σας με εύθυνη, ποιότητα, ταχύτητα και χαμηλό κόστος κατασκευής.
Οι στόχοι και οι προοπτικές της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» συνοψίζονται στα ακόλουθα:
  • Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των κατασκευών, με την εφαρμογή νέων μεθόδων και προηγμένης τεχνολογίας.
  • Η δραστηριοποίηση σε νέους τομείς.
  • Η Επέκταση σε όλη την Ελλάδα αλλά και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.