Ήφαιστος Τεχνική

Tuesday, Feb 19th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Επικαιρότητα Δελτία Τύπου ΔΤ 2012 04 09 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
Σφάλμα
Δελτία Τύπου

ΔΤ 2012 04 09 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

E-mail Εκτύπωση PDF

NOMOΣ 4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/9.4.2012): Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  με το ΦΕΚ79/Α/9.4.2012,  ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός,  ο οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά τον προηγούμενο ΓΟΚ. 

Σημαντικότερα Σημεία του Νέου Ο.Κ.: 

1.    Αύξηση επιφανειών ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές.
2.    Αλλαγές σε κατηγορίες Σ.Δ. με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής (υπό προϋποθέσεις) .
3.    Νέοι ορισμοί σχετικά με τους ημιυπαίθριους χώρους που προσμετρώνται στη δομήσιμη επιφάνεια καθώς και νέες προϋποθέσεις για κατασκευή παταριών, συστεγασμένων χώρων και υπογείων.
4.    Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής ποιοτικού έργου.
5.    Έναρξης ισχύος του νόμου : 3 μήνες από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων ορισμένων διατάξεων -27 παρ.4, 28, 29,30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 - η ισχύς των οποίων άρχεται από την δημοσίευση στο ΦΕΚ. 

Εθνικό Τυπογραφείο......

hcon