Ήφαιστος Τεχνική

Thursday, Jan 17th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Έργα - Μελέτες Βιομηχανικά Κτίρια Καλογερόπουλος ΑΕ - Σχηματάρι
Σφάλμα
Βιομηχανικά Κτίρια

Καλογερόπουλος ΑΕ - Σχηματάρι

E-mail Εκτύπωση PDF
Μελέτη, κατασκευή και ανέγερση του νέου μεταλλικού κτιρίου - αποθήκης της εταιρίας "ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ" - "New Dolphin Sports" στην Βοιωτία, στο Σχηματάρι στη θεση Πούσουλικ, με κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία ειδών θαλάσσης καθώς και τουριστικών ειδών.


ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γενική άποψη (φάση θεμελίωσης) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ τοποθέτηση αγκυρίων (κτίριο Β)
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ τοποθέτηση αγκυρίων κτιρίου γραφείων (κτίριο Γ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ τοποθέτηση μετωπικού ζευκτού (κτίριο Β)
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γενική άποψη αποθήκης (κτίριο Β) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ γενική άποψη αποθήκης (κτίριο Β)