Ήφαιστος Τεχνική

Thursday, Jan 17th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Έργα - Μελέτες Βιομηχανικά Κτίρια Ψυκτικοί Θάλαμοι - Νέο Μεταλλικό Κτίριο - Θήβα
Σφάλμα
Βιομηχανικά Κτίρια

Ψυκτικοί Θάλαμοι - Νέο Μεταλλικό Κτίριο - Θήβα

E-mail Εκτύπωση PDF

Στατική μελέτη κατασκευής Ψυκτικών Θαλάμων στη Θήβα 1.140m2. Το κτίριο είναι μεταλλική κατασκευή η οποία πραγματοποιείται από πλαίσια  μεταλλικά  τα  οποία μορφώνονται με πρότυπες διατομής ποιότητας χάλυβα.

 

Κάτοψη Τομή κατά μήκος
Κάτοψη Στεγών Τομή Πλαισίου

Η μελέτη, προβλέπει διαφορετικούς τρόπους χειρισμού και λειτουργίας, όπως για Ψυκτικές εγκαταστάσεις - συστήματα με R717 (Αμμωνία), HFC, CO2 και διαλύματα (Brines) για:
  • Συντήρηση νωπών προϊόντων: φρούτα, κρέατα, αλιεύματα, λαχανικά, τυροκομικά, τυποποιημένα τρόφιμα.
  • Συντήρηση κατεψυγμένων προϊόντων: κρέατα, αλιεύματα, φρούτα λαχανικά, παγωτά, τυποποιημένα τρόφιμα.
  • Πρόψυξη προϊόντων: κρέατα, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά.
  • Τούνελ κατάψυξης (BLAST - IQF - SPIRAL - PLATE): κρέατα, αλιεύματα, φρούτα, λαχανικά.
  • Βιομηχανικός κλιματισμός: χώροι παραγωγής, συσκευασίας.
  • Παραγωγή πάγου για αλιεύματα, αλλαντικά, παραγωγή σκυροδέματος.
  • Ψύξη νερού: παγολεκάνες (γαλακτοκομικά - κλιματισμός), hydrocoolers (φρούτα - λαχανικά), βιομηχανικοί ψύκτες (νερού, Brines).
  • Containerized ψυκτικά συγκροτήματα (προψυκτήρια - τούνελ κατάψυξης - ψυχροστάσια).