Ήφαιστος Τεχνική

Friday, Feb 23rd

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Έργα - Μελέτες Κτίρια Γραφείων ΙΝΟ - Γραφειακοί Χώροι
Σφάλμα
Κτίρια Γραφείων

ΙΝΟ - Γραφειακοί Χώροι

E-mail Εκτύπωση PDF
Ανακαίνιση των γραφείων διοίκησης της εταιρείας ΙΝΟ Α.Ε. η οποία παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται - εξάγει οίνους.


Άνοψη Ισογείου Κάτοψη Ισογείου
Άνοψη Ορόφου Κάτοψη Ορόφου
Ισόγειο ΥΚ Ισόγειο
Ισόγειο - Προθήκη
Ισόγειο - ΥΚ Ισόγειο
Όροφος Ισόγειο - Είσοδος Προσωπικού
Ισόγειο - Πλακόστρωση Ισόγειο - Ηλ/κός Πίνακας