Ήφαιστος Τεχνική

Tuesday, Feb 19th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Υπηρεσίες Διοίκησης & Διαχείρισης Έργου
Σφάλμα

Διοίκησης & Διαχείρισης Έργου

Έργο και Διαχείριση

E-mail Εκτύπωση PDF
manage2managemanage1 Η διοίκηση και Διαχείρηση των έργων από την «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ» έχει ως Στόχο την προσεγγίση του έργου από λειτουργική, αισθητική και φυσικά οικονομική άποψη, είτε πρόκειται για βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες, είτε για ειδικά κτίρια, πολυώροφα ή σύμμεικτες, μεταλλικές κατασκευές (κατοικίες κλπ.).
Πλεονεκτήματά της είναι :
  • Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τα κτίρια "με το κλειδί στο χέρι", καθώς και ο συνεχής και αυστηρός έλεγχος της κατασκευής.
  • Οι εγγυήσεις που παρέχουμε για μακροχρόνιο "after sales service" των κτιρίων σας.
  • Η συνεχής παρουσία επιβλέποντος μηχανικού στο χώρο.
  • Χρησιμοποιούμε τυποποίηση, η οποία προσδίδει στις κατασκευές οικονομία αλλά κυρίως ασφάλεια.
  • Η χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων της αγοράς και ο έλεγχος ακριβείας από τα θεμέλια ακόμη.
  • Η συνεργασία μας με μερικούς από τους κορυφαίους μηχανικούς στον τομέα τους.
  • Η παροχή λύσεων σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με διακεκριμένους διακοσμητές και αρχιτέκτονες.
  • Στα κτίρια μας εφαρμόζεται κάθε σύγχρονο σύστημα ασφάλειας.
  • Η πιστή εφαρμογή του Ευρωκώδικα 3 και του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ).