Thursday, Jan 17th

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Vepra – Studime Godina Industriale
Gabim

Godina Industriale

LAPITHAS ELEURGIKI (E PRODHIMIT TË VAJIT) SH.A. – Krestena

Email Shtyp pdf
Ndërtim dhe Instalim i Pikës së Re të Fabrikës së Prodhimit të Vajit & Vajit të Ullirit të Standardizuar me papafingo dhe strehëza perimetrike, me mbulim total 1.500,00 m2 , të kompanisë LAPITHAS ELEURGIKI SH.A. në vendndodhjen "KAMBOS" të Njësisë Bashkiake Krestena të bashkisë Skillundos të qarkut Ilia. Godina përmban territore zyrash dhe territoret e prodhimit dhe ambalazhimit janë territore të interesit shëndetësor.
Lexo ma...

Dhoma Ngrirjeje – Tebë

Email Shtyp pdf

Studim statik i ndërtimit të Dhomave të Ngrirjes në Tebë 1.140 m2. Godina përbëhet nga ndërtime metalike dhe është ndërtuar me kuadrate metalikë të cilat formohen me standarde profili të cilësisë së çelikut.

Lexo ma...

Toka Biologjike Agra

Email Shtyp pdf
Studim Statik i Godinës së re të kompanisë "Toka Biologjike Agra" në Ricona, e cila specializohet në produktet biologjike (ndërtimi metalike). Godina është një ndërtim metalik 2.100 m2 , i cili është realizuar me kuadrate metalikë, të cilat formohen me standarde profili të cilësisë së çelikut Fe360.


Lexo ma...

Metallo Roll – Ricona

Email Shtyp pdf
Studim Statik i godinës së re të kompanisë "Metallo Roll" në Ricona, e cila specializohet në tregtimin e profileve dhe pjesëve vartëse të aluminit, si edhe të sistemeve cilindër - dyersh garazhesh.

Lexo ma...

Kalojeropulos – Shimatari

Email Shtyp pdf
Studim, ndërtim dhe instalim i godinës së re - depos së kompanisë "KALOJEROPULOS" SH.A. me veprimtari kryesore në importimin dhe tregtimin e llojeve detare si edhe të artikujve turistikë.      

Lexo ma...

Prohimiki

Email Shtyp pdf

Ndërtim dhe instalim i godinës së re të kompanisë “PROHIMIKI” me veprimtari kryesore prodhimin dhe disponimin e produkteve detergjente dhe kimike të pastrimit.

Lexo ma...