Friday, Feb 23rd

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Shërbime Shfrytëzimi I Godinave
Gabim

Shfrytëzimi i Godinave

Shfrytëzimi i Godinave

Email Shtyp pdf
property

Kompania "HFESTOS TEKNIKE" duke shfrytëzuar njohuritë teknike të fituara në ndërtimin e veprave, aktivizohet edhe në sektorin e zhvillimit të godinave në mënyrë paralele me shfrytëzimin e tyre.   Ofrojmë shërbime konsulenti dhe bëjmë studime për shfrytëzimin e godinës, duke e vlerësuar atë dhe duke përdorur zgjedhje alternative të shfrytëzimit.
Studime të kësaj natyre përfshijnë:
  • Karakteristika të përgjithshme (vendndodhja, sipërfaqja).
  • Përdorime toke dhe kritere urbanistike.
  • Vlerësim.
  • Kosto të ndërtimit.
  • Rezultate ekonomike të pritshme.