Friday, Feb 23rd

Last update05:04:13 AM GMT

Πλοήγηση: Shërbime Vepër e Drejtimit & Menaxhimit
Gabim

Vepër e Drejtimit & Menaxhimit

Vepër dhe Menaxhim

Email Shtyp pdf
manage2manage
manage1
Drejtimi dhe Menaxhimi i veprave nga "HFESTOS TEKNIKE" ka si Qëllim vlerësimin e veprës nga ana funksionale, estetike dhe natyrisht ekonomike, qoftë për godina industriale dhe depo, qoftë për godina të posaçme, shumëkatëshe ose ndërtime të përziera (banesa etj).
Avantazhet e saj janë:
  • Ofrimi i zgjidhjeve të kompletuara për godinat “me çelësat në dorë”, si edhe kontrolli i vazhdueshëm dhe i rreptë i ndërtimit.
  • Garancitë që ofrojmë për “after sales service” afatgjatë të godinave tuaja.
  • Prezenca e vazhdueshme e inxhinierit monitorues në objekt.
  • Përdorim standardizim, i cili sjell në ndërtime ekonomi por kryesisht siguri.
  • Përdorimi i programeve projektuese të tregut dhe kontrolli i saktësisë akoma nga themelet.
  • Bashkëpunimi ynë me disa nga inxhinierët korife në sektorin e tyre.
  • Ofrimi i zgjidhjeve në godina me arkitekturë të posaçme në bashkëpunim me dekoratorë dhe arkitektë të dalluar.
  • Në godinat tona zbatojmë çdo sistem bashkëkohor sigurie.
  • Zbatimi i përpiktë i Eurokodit 3 dhe i Rregullores së Re Greke Antisizmike.